A A A K K K
для людей із порушенням зору
Копачівська громада
Волинська область, Луцький район

Служба у справах дітей

Служба у справах дітей Копачівської сільської ради

 

Адреса: 45150, Волинська обл., Луцький р-н, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 46

Телефон: (03368) 99-1-31

Основними завданнями служби є:

- реалізація на  відповідній  території  державної  політики  з питань    соціального    захисту    дітей,   запобігання   дитячій
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з  відповідними органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності, громадськими  організаціями  заходів  щодо захисту прав,  свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань  соціального  захисту  дітей  та організації   роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності  та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки  та  піклування  над дітьми,  їх усиновлення,  влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

- ведення державної статистики щодо дітей;

- ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах, залишилися без батьківського піклування; дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених батьківського піклування;

- визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання дитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень.

 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Копачівської сільської ради

ПОЛОЖЕННЯ
 про комісію з питань захисту прав дитини

Копачівської сільської ради
 

            1. Комісія з питань захисту прав дитини Копачівської сільської ради (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою Копачівської сільської ради.

            2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ,  Сімейним і Цивільним кодексами  України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення   організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених   батьківського піклування",  "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні  установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та  Кабінету  Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Типовим положенням про неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини ”.

            3.Основним завданням  комісії є сприяння забезпеченню реалізації  прав  дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

            4.Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

            1) розглядає та подає  пропозиції  до  індивідуального  плану соціального захисту дитини, яка опинилася  у складних життєвих обставинах,  дитини- сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом;

            2) розглядає питання, у тому числі  спірні,  які  потребують  колегіального вирішення, зокрема:

            -  реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

            - надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

            - позбавлення та поновлення батьківських прав;

            - вирішення спорів між  батьками  щодо визначення  або зміни прізвища та імені дитини;

            - вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

            - участь одного з батьків у вихованні дитини;

            -  побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

            - визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування;

           - утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників,  прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

            - збереження майна, право власності на яке або право користування  яким   мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

            - розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами,  піклувальниками  обов'язків  з  виховання   або   щодо зловживання ними своїми правами;

            - інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

            3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

            - приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

            - направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

            4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.

            Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

            5. Комісія має право:

            - одержувати в установленому законодавством порядку необхідну
для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

            - подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі  недотримання  ними законодавства  про захист  прав  дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - утворювати робочі групи, залучати до них  представників органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій  (за  згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

            - залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти  підприємницької діяльності (за згодою).

            6. Комісію очолює голова Копачівської сільської ради.

            Голова комісії може мати заступника.

            7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники
структурних підрозділів та працівники Копачівської сільської ради, виконавчого органу сільської ради, центру соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді, представники територіальних органів МВС, працівник, на якого покладені обов’язки з питань захисту прав дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії.

            8. Основною організаційною формою діяльності  комісії є її засідання,  які проводяться у разі потреби.

            Засідання комісії є правоможним,  якщо на ньому  присутні  не менш як дві третини загальної кількості її членів.

            До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

            9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

            10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії,  присутніх на засіданні.

У  разі  рівного  розподілу голосів  вирішальним є  голос голови комісії.

            11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття  рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

            12. Голова,  його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

   13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється Копачівською сільською радою.

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь